21400022 ΗΑ 4kW 230V Φ120 8 οπές με εναλλάκτη θερμότητας L1150

21400022 ΗΑ 4kW 230V Φ120 8 οπές με εναλλάκτη θερμότητας L1150
21400022 ΗΑ 4kW 230V Φ120 8 οπές με εναλλάκτη θερμότητας L1150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Ηλεκτρική Αντίσταση 4 kW – 230 V με υποδοχή ανοδίου Μ8 σε χαλύβδινη φλάντζα διαμέτρου 120 χιλιοστών με 8 οπές εξοπλισμένη με μονοκόμματο (χωρίς κολλήματα) ανοξείδωτο εναλλάκτη θερμότητας Φ15 μήκους 115 εκατοστών με μαστούς σύνδεσης αρσενικού σπειρώματος G1/2″. Ελέγχονται 100% υδραυλικά σε πίεση 8 bars. Για δοχεία χωρητικότητας 200 λίτρων.

Υπερτερούν έναντι των συμβατικών σπειροειδών εναλλακτών,  καθότι θερμαίνουν μικρότερη ποσότητα νερού (~50% της χωρητικότητας του δοχείου).  Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο κρύα μάζα νερού στον πυθμένα του δοχείου, για να απορροφήσει σε πρώτη ευκαιρία ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση του ηλιακού συστήματος.