21400041 ΗΑ 4kW 230V Φ120 8 οπές με εναλλάκτη θερμότητας L850

21400041 ΗΑ 4kW 230V Φ120 8 οπές με εναλλάκτη θερμότητας L850
21400041 ΗΑ 4kW 230V Φ120 8 οπές με εναλλάκτη θερμότητας L850

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Ηλεκτρική Αντίσταση 4 kW – 230 V με υποδοχή ανοδίου Μ8 σε χαλύβδινη φλάντζα διαμέτρου 120 χιλιοστών με 8 οπές εξοπλισμένη με μονοκόμματο (χωρίς κολλήματα) ανοξείδωτο εναλλάκτη θερμότητας Φ15 μήκους 85 εκατοστών, με μαστούς σύνδεσης αρσενικού σπειρώματος G1/2″. Ελέγχονται 100% υδραυλικά σε πίεση 8 bars. Ενδείκνυται για δοχεία χωρητικότητας 150 -160 λίτρων.

Υπερτερούν έναντι των συμβατικών σπειροειδών εναλλακτών,  καθότι θερμαίνουν μικρότερη ποσότητα νερού (~50% της χωρητικότητας του δοχείου).  Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο κρύα μάζα νερού στον πυθμένα του δοχείου, για να απορροφήσει σε πρώτη ευκαιρία ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση του ηλιακού συστήματος.