Η εταιρία μας

H εταιρία μας ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και συναφών προϊόντων. Έκτοτε παραμένοντας πάντοτε σταθερή στον στόχο της, έχει εξελίξει τα προϊόντα της σε ολοκληρωμένη μορφή έτσι ώστε να προσφέρει ανταγωνιστικά εμπορεύματα στους πελάτες της, άρτια τεχνολογικά και να εδραιώνει την θέση της και στην παγκόσμια αγορά.

Η ιστορία της εταιρίας μας

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1970 σαν προσωπική εταιρία.

Το 1974 με την συμμετοχή της Γερμανικής πολυεθνικής ELTRA KG μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία DRALL-ELTRA AE. Ακολουθεί μία περίοδος ταχείας ανάπτυξης κυρίως σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το 1987 η Εταιρία μεταφέρεται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο στο Άγιο Στέφανο Αττικής.

Το 1991 εξαγοράζεται η Γερμανική συμμετοχή και η Εταιρία γίνεται πλέον 100% ελληνικών συμφερόντων. Ταυτόχρονα η επωνυμία της Εταιρίας αλλάζει σε DRALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ

1992 – σήμερα. Η Εταιρία αναπτύσσει έντονη εξωστρέφεια με πολλαπλές συμμετοχές σε εκθέσεις στο εξωτερικό όπως Γερμανία, Ρουμανία, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ.α. Παράλληλα αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης.

Το όραμά μας

Η Εταιρία μας προσβλέπει στην ανάπτυξη της μέσω περαιτέρω εξέλιξης των προϊόντων που ήδη παράγει και έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα την εμπειρία της και την τεχνογνωσία της. Ηλεκτρικές αντιστάσεις πιο αποδοτικές, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα προσφέρουν λύσεις σε σύνθετες απαιτήσεις. Περαιτέρω διείσδυση στην παγκόσμια αγορά και ιδιαίτερα στους τομείς εκείνους που απαιτούν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.