Ηλεκτρικές Αντιστάσεις με εναλλάκτη θερμότητας Φ120

Ηλεκτρικές Αντιστάσεις με εναλλάκτη θερμότητας Φ120
Ηλεκτρικές Αντιστάσεις με εναλλάκτη θερμότητας Φ120

Technical Specs
  • Υποδοχή Ανοδίου:     Μ8
  • Ανοξείδοτος Εναλλάκτης Θερμότητας:     Φ15
  • Αρσενικό Σπείρωμα:     G 1/2"

Description

Ηλεκτρική Αντίσταση 4 kW – 230 V με υποδοχή ανοδίου Μ8 σε χαλύβδινη φλάντζα διαμέτρου 120 χιλιοστών με 8 οπές εξοπλισμένη με μονοκόμματο (χωρίς κολλήματα) ανοξείδωτο εναλλάκτη θερμότητας Φ15, με μαστούς σύνδεσης αρσενικού σπειρώματος G 1/2“. Ελέγχονται 100% υδραυλικά σε πίεση 8 bars.

Υπερτερούν έναντι των συμβατικών σπειροειδών εναλλακτών,  καθότι θερμαίνουν μικρότερη ποσότητα νερού (~50% της χωρητικότητας του δοχείου).  Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο κρύα μάζα νερού στον πυθμένα του δοχείου, για να απορροφήσει σε πρώτη ευκαιρία ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση του ηλιακού συστήματος.

Περιγραφή προϊόντων:

21400011: Μήκος 58 cm – Ενδείκνυται για boilers 100 λίτρων

21400042: Μήκος 75 cm – Ενδείκνυται για boilers 120-130 λίτρων

21400041: Μήκος 85 cm – Ενδείκνυται για boilers 150-160 λίτρων

21400022: Μήκος 115 cm – Ενδείκνυται για boilers 200 λίτρων