Ανόδια Μαγνησίου για Καθοδική Προστασία

Ανόδια Μαγνησίου για Καθοδική Προστασία
Ανόδια Μαγνησίου για Καθοδική Προστασία

Technical Specs
  • ΚΡΑΜΑ:     ΑΖ 63
  • :    

Description

Ανόδιο μαγνησίου κράματος ΑΖ 63, διαφόρων διαστάσεων, με σπείρωμα αρσενικό Μ8 x 10 mm. Τοποθετείται ώστε να θυσιαστεί για την καθοδική προστασία δοχείων από την διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

24120029: Φ22 x 70 mm – Επιφάνεια: 48 cm- Μάζα: 48 g

24120014: Φ22 x 100 mm – Επιφάνεια: 69 cm- Μάζα: 69 g

24120023: Φ22 x 150 mm – Επιφάνεια: 103 cm- Μάζα: 103 g

24120016: Φ22 x 200 mm – Επιφάνεια: 138 cm- Μάζα: 139 g

24120002: Φ22 x 250 mm – Επιφάνεια: 172 cm- Μάζα: 172 g

24120003: Φ22 x 300 mm – Επιφάνεια: 207 cm- Μάζα: 206 g

24120001: Φ22 x 350 mm – Επιφάνεια: 241 cm- Μάζα: 241 g

24120012: Φ22 x 400 mm – Επιφάνεια: 276 cm- Μάζα: 275 g

24120015: Φ22 x 500 mm – Επιφάνεια: 345 cm- Μάζα: 324 g

24120027: Φ22 x 600 mm – Επιφάνεια: 414 cm- Μάζα: 388 g

24120010: Φ32 x 500 mm – Επιφάνεια: 502 cm- Μάζα: 745 g